نایلکس رکابی سایز:42*32
نام طرح: سه رز
تعداد در کیلو: 10±250 عدد

 

 نایلکس رکابی سایز:47*37
نام طرح: گل داوودی
تعداد در کیلو: 10±180 عدد

 

 نایلکس رکابی سایز 55*45
نام طرح: گل لاله
تعداد در کیلو: 10±110 عدد

 

 نایلکس رکابی سایز: 65*55
نام طرح: هدیه
تعداد در کیلو: 7±65 عدد

 

 نایلکس رکابی سایز 70*65
نام طرح: گل سرخ
تعداد در کیلو:7±55 عدد
      
 نایلکس رکابی سفارشی
با قابلیت چاپ در کاست
سایز: بسته به سفارش
تعداد در کیلو: بسته به سفارش
           

دانلود کاتالوگ

سفارش آنلاین

سفارش ویژه