نایلکس فانتزی دسته موزی

             
کیسه فانتزی دسته موزی سایز: 25*18
تعداد در بسته:100 عدد
تعداد در کارتن:50 بسته
   کیسه فانتزی دسته موزی سایز 30*20
تعداد در بسته:100 عدد
تعداد در کارتن: 50 بسته

 
کیسه فانتزی دسته موزی سایز : 33*22
تعداد در بسته: 100 عدد

تعداد در کارتن: 50 بسته
   کیسه فانتزی دسته موزی سایز: 37*25
تعداد در بسته: 100 عدد

تعداد در کارتن: 30 بسته
  کیسه فانتزی دسته موزی سایز: 45*30
تعداد در بسته: 100 عدد
تعداد در کارتن: 30 بسته

دانلود کاتالوگ

سفارش آنلاین

سفارش ویژه